POKYNY K ODJEZDU NA LETNÍ PARKOUROVÝ TÁBOR VARVAŽOV 2020

Věnujte, prosím, pozornost zejména potřebným dokumentům, které si musíte stáhnout, vyplnit a podepsat a odevzdat při nástupu vašeho dítěte do autobusu.

Dokumenty:

  1. Dokument: "Nástupní list a bezinfekčnost": formulář je nutné vyplnit v den odjezdu na tábor, tzn. na formuláři musí být uvedeno odjezdové datum, podepsat a předat zdravotníkovi před nástupem dítěte do autobusu
  2. Dokument: "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte": s dítětem je nutné zajít k dětskému lékaři a požádat ho o vyplnění, popř. vyplní lékař na svém vlastním formuláři. Tato služba u lékaře je za poplatek. Lékařský posudek je nutné odevzdat zdravotníkovi před nástupem dítěte do autobusu.
  3. Dokument: "Plná moc k odvozu dítěte na tábor": plnou moc je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat před nástupem dítěte do autobusu
  4. Dokument: "Táborový řád": s řádem seznámíte vaše dítě; je potřeba ho vytisknout a podepsat a odevzdat před nástupem dítěte do autobusu
  5. Zdravotní očkovací průkaz (může být i kopie) spolu s vloženou stokorunou
  6. Průkazka zdravotní pojišťovny

Všechny shora uvedené dokumenty vložte do A5 obálky nadepsané jménem dítěte.

Upozornění: Bez shora řádně vyplněných dokumentů, a především bez posudku dětského lékaře, nebude možné dítě odbavit na cestu na tábor.

Pro informace můžete v nutných případech kontaktovat náš Svaz, tel.: 774 707 222.

Sledujte, prosím, svou emailovou poštu ohledně případných dalších informací. V ojedinělých případech se může stát, že autobusový dopravce může upravit odjezdový čas. V takovém případě bychom vás ihned informovali.