Parkour Battle The VOLTZ Workshop

26.08.2017

26.08.2017

Místo konání: Skorotická 643/1, Bukov, Ústí nad Labem

( Stadion Mládeže DDM )

NÁBOR

10:00 Hod.

PROGRAM WORKSHOPU ( placené )

11:00-11:15 Úvodní řeč, přestavení + show trenérů
11:15-11:40 Rozcvička
11:40 Rozdělení do skupin - parkour & freerun
11:40-12:40 Trénování a učení se nových triků
12:40-13:10 Pauza na svačinu + povídání o parkouru
13:10-13:40 Posilování + zpěvňovací cviky
13:40-14:30 Volné skákání
14:30-14:45 parkour speed run
14:45-15:00 Společné protažení (Konec Workshopu) Zdarma

15:00 16:00 doprovodný program nábor na kroužek

16:00 - 17:30 zahájení Parkour Battle

17:30 - 18:00 Vyhlášení vítězů předání cen a ukončení akce.

Online přihláška

Pouze na Workshop


Cena 600,- Kč.
Záloha 300,- Kč Zaslat na uvedený účet,doplatek 300 Kč na místě v hotovosti.
Pro účast je nutné vyplnit online přihlášku na uvedeném webu.
Až po spárování platby s přihláškou má vaše dítě rezervované místo!Číslo účtu: 7020365682/5500
VS: Jméno, příjmení + Workshop Ústí Nad Labem